8. december 2017

Notarius publicus Jón Egilsson - En senmiddelalderlig skrivers skrift, sprog og herkomst

Skrift og sprog

Jón Egilsson var en uhyre produktiv skriver på 1400-tallets Island, og man har i tidligere forskning diskuteret hvorvidt han har været nordmand eller islænding. Bogen forsøger at bidrage til en afklaring ved en detaljeret analyse af skrift- og sprogforhold i de 27 originaldiplomer som man har bevaret fra hans hånd.

Notarius publicus Jón Egilsson

Køb bogen via Novus forlag

Jón Egilsson fungerede bl.a. mellem 1429 og 1434 som arkivar for den engelske biskop i Hólar, Jón Vilhjálmsson Craxton. Han var Islands mest betydningsfulde diplomskriver i første halvdel af 1400-tallet og den første til at blive betitlet notarius publicus. Hans skriftsprog udmærker sig ikke mindst ved det meget markante indslag af norske træk, og bogen når til den konklusion at han efter alt at dømme må have været nordmand.

Undersøgelsens primære mål har været at give en bred og detaljeret fremstilling af Jón Egilssons skrift og sprog baseret på studier af de palæografiske, ortografisk-fonologiske, morfologiske, orddannelsesmæssige, leksikalske og syntaktiske forhold som de manifesteres i de omtalte 27 originaldiplomer.

Bogen er baseret på et rigt annoteret (digitalt) korpus, og for at kunne vurdere betydningen af de registrerede skrift- og sproghistoriske træk er originaldiplomerne blevet sammenholdt med forholdene i andre islandske originaldiplomer fra perioden ca. 1300–1450, i alt godt 300 diplomer.

Alex Speed Kjeldsen: Notarius publicus Jón Egilsson. En senmiddelalderlig skrivers skrift, sprog og herkomst. Bibliotheca Nordica bd. 9, 2017. 313 sider. ISBN 978-82-7099-899-9.

Bibliotheca Nordica