12. oktober 2017

Tre oldtidssagaer udkommer for første gang på dansk

Oldtidssagaerne

De to første bind i serien Oldtidssagaerne bragte levende nyoversættelser – men med bind 3 og 4 udkommer der for første gang sagaer som aldrig før har været oversat til dansk.

Køb Oldtidssagaerne via gyldendal.dk

Oldtidssagaerne har fra gammel tid spillet en enorm rolle for vores viden om den ældre danske historie; uden oldtidssagaerne ville den danske sagnhistorie ganske enkelt være både kortere og kedeligere. 

Med 3. og 4. bind i dette kulturhistorisk vigtige oversættelsesprojekt bringes for første gang Gøtreks saga, Rolf Gøtrekssøns saga og Torsten Vikingssøns saga på dansk. Her møder man guderne Odin og Tor, en havmand, der bliver halet om bord i en båd, den hårde helt Starkad (der lever tre menneskealdre) og uregerlige kongedøtre, der møder frierier med hård og blodig hævn.

Og bind 4 indeholder også – i ny oversættelse – Fridtjof den Modiges saga, en beretning om kærlighed mellem en bondesøn og en kongedatter, som ikke må få hinanden. Det var den berømteste af alle sagaer (uden overdrivelse) i 1800-tallet på grund af den svenske romantiske forfatter Esaias Tegnérs gendigtning fra 1825. 

Det var den tyske kejser Wilhelm IIs yndlingssaga – og i over tyve år sejlede han til Sognefjord, hvor han lå hver sommer med sin yacht og drømte om sin sagahelt in situ. Det var kun 1. verdenskrig, der satte en stopper for det. 

Seriens i alt otte bind er illustreret af Peter Brandes, som også har stået for typografi og omslag. Serien er redigeret af Annette Lassen, og oversætterne i Bind 3 og 4 er Annette Lassen, Kim Lembek og Rolf Stavnem.

Bind 3 indeholder: Gøtreks saga og Rolf Gøtrekssøns saga.

Bind 4 indeholder: Asmund Kæmpedræbers saga. Sagaen om Half og hans kæmper.Totten om Toke Tokessøn. Torsten Vikingssøns saga. Fridtjof den Modiges saga. Om Fornjot og hans slægt. Hvordan Norge blev fundet. Hvordan Norge blev bebygget. Om Opplands konger.