Samlinger

NorS rummer en bred vifte af fagligheder som dels er repræsenteret i bibliotekets samlinger, og som også for nogle fagligheders vedkommende er knyttet nært til de kulturhistoriske samlinger som instituttet rummer. 

Instituttet varetager således forpligtelser som spænder fra forskningsbaserede udgivelser til arkivopbygning, arkivvedligeholdelse og digital tilgængeliggørelse af den sproglige kulturarv.

Håndskriftsamling


Den Arnamagnæanske Samling opbevares ca. 1.400 håndskrifter fra den håndskriftsamling som er grundlagt af den islandske filolog og historiker Árni Magnússon (1663-1730). I samlingen indgår der også andre arkivalier, bl. a. en stor samling af danske og norske diplomer, samt islandske håndskrifter som har tilhørt sprogforskeren Rasmus Rask (1787-1832). De blev erhvervet 1833 ved køb fra Rasks arvinger.

Dialektoptegnelser og lydarkiv


På Afdeling for Dialektforskning findes omfattende dialektoptegnelser i form af seddelsamlinger med optegnelser af ordforrådet i de klassiske dialekter og et dertil hørende lydarkiv bestående af en bånd- og cd-samling med omkring 6.000 optagelser af dansk talesprog.

Sted- og personnavnesamlinger


På Afdeling for Navneforskning findes omfattende stednavneoptegnelser og personnavnesamlinger, herunder kortsamlinger og indberetninger om ældre stednavne som alle danner grundlag for afdelingens virksomhed.